+46 (0)13-31 64 00 info@smf-skylt.se

Om oss

Vårt helhetskoncept – All tillverkning inom husets väggar

AB Svenska Maskinskyltfabriken, SMF Skylt i Linköping, har sedan starten 1916 erbjudit marknaden kvalitetsprodukter inom skyltar, dekaler och paneler.

Vårt helhetskoncept – all tillverkning inom husets väggar – i kombination med hög kompetens, nya maskiner och innovativa lösningar gör oss till branschens ledande företag.

Kvalitets- & miljöpolicy

Vi på SMF-Skylt skall vid varje tillfälle eftersträva nöjda kunder genom att leverera informationsbärare i tiden.

SMF Skylts anställda är utbildade och engagerade i kvalitets- och miljöarbete.

Vi arbetar inom givna ekonomiska ramar med ständiga systematiska förbättringar på alla nivåer i organisationen för att utveckla SMF Skylt.

SMF Skylts anställda är engagerade vid fastställande av alla våra mål och arbetar med att uppnå dessa och ställa upp nya för att möta morgondagens krav från våra kunder.

Vi på SMF Skylt

  • Strävar mot noll fel
  • Arbetar för minsta möjliga miljöpåverkan
  • Arbetar för att reducera resursförbrukningen
  • Arbetar för att förebygga risker för miljöincidenter
  • Tar hänsyn till miljöaspekter vid utveckling, inköp, nyinvestering och produktion, så att minsta möjliga miljöpåverkan uppstår
  • Informerar kunder, leverantörer och övriga intressenter om vårt miljöarbete
  • Känner ”kontakt med kund” och göra vårt yttersta för att externa och interna kunder alltid får minst det de förväntar av oss
  • Ser lagstiftning och tillståndsvillkor som våra minimikrav

Branschledande sedan starten 1916!

AB Svenska Maskinskyltfabriken, SMF Skylt i Linköping, har sedan starten 1916 erbjudit marknaden kvalitetsprodukter inom skyltar, dekaler och paneler.

Vårt helhetskoncept – all tillverkning inom husets väggar – i kombination med hög kompetens, nya maskiner och innovativa lösningar gör oss till branschens ledande företag.

 

2020

Tar vår UR10e robot arm och HAAS VF4SS integration i bruk.

2018

Tar vår 3-axliga fleroperationsmaskin HAAS VF-4SS i drift.

2017

Går över från lösningsbaserade tryckfärger till UV-härdande färger.

2017

Tar våra 2 stycken Gravotech LS900 Fiber lasermaskiner i drift.

2016 Utökar vår tryckeriavdelning med en ATMACE 710 (G5).
2016 Tar våra Grünig G-Wash 104 & 112 i drift för att minska vår miljöpåverkan.
2016 Driftsättning av vår nya Natgraph Freestanding UV-tork för UV-baserade färger.
2016 Uppdaterar vår stencil framställning med en Lüscher MultiDX! 240.
2014 Tar vår 4-axliga fleroperationsmaskin HAAS VF-3SS i drift.
2011 Utökar verksamheten med att ta MIG-, TIG-, punkt- och bultsvets i drift.
2011 Tar vår 3-axliga fleroperationsmaskin Leadwell V-25 i drift.
2010 Tar vårt Kongsberg i-XE10 Auto skärbord i drift.
2007 Den nya ytbehandlingsanläggningen för aluminium tas i drift.
2006 Lars Runbom som ny VD.
2002 Certifierade för ISO 14001.
1996 Certifierade för ISO 9001.
1996 Övergick SMF-Skylt till nuvarande ägaren Petter Ekwall som sedan 1989 varit verksam i SMF-Skylt:s styrelse.
1988 Anställdes Per Eriksson som VD och på våren 1988 övertog denne hela verksamheten.
1987 Såldes SMF-Skylt till Hans Johansson och Rolf Edmark.
1982 Verksamheten flyttades till moderna lokaler på Torvinge industriområde.
1975 Sålde den då 80-årige Axel företaget till Åke Bokegård och Yngve Pettersson som hade drivit liknande verksamhet i Eskilstuna.
1938 Aktiebolaget Svenska Maskinskyltfabriken bildas.
1922 Flyttade företaget in i gårdshuset vid Oskarsgatan 3 vid nuvarande Resecentrum. Antalet anställda var då 12 personer.
1916 Svenska Maskinskyltfabriken startades av Axel Karlsson den 31 maj i Linköping.

Kontakta oss
013-31 64 00
info@smf-skylt.se

Postadress
Box 1045
581 10 Linköping, Sweden

Besöksadress
Torvingegatan 3
582 78 Linköping

© AB Svenska Maskinskyltfabriken 2019